febrero 1, 2019

Cèdula d’habitabilitat

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per: 

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

El nostre procediment és el següent: 

  • Visita del tècnic

  • Emissió del certificat d’habitabilitat 

  • Tramitació de la cèdula d’habitabilitat amb habitatge

  • Entrega de la documentació definitiva

 

CatalanEnglishSpanish