febrero 1, 2019

Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

 

El 27 de maig de 2015 entra en vigor el Decret 67/2015 de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars segons el programa d’Inspeccions tècniques.

Els terminis: per passar la Inspecció tècnica d’edificis plurifamiliars depenen de l’antiguitat de l’edifici:
 
  •   Edificis entre 1951 i 1960:   fins al 31 de desembre de 2015.
  •   Edificis entre 1961 i 1971:   fins al 31 de desembre de 2016.
  •   Edificis a partir de 1971:      fins al 31 de desembre de l’any en què assoleixi els 45 anys d’antiguitat.

 

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, encara que es pot extreure la conveniència d’una diagnosi més profunda.

Ho ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d’arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació, contractat/a per els titulars de l’edifici a inspeccionar.

Si l’edifici té deficiències importants, greus o molt greus, s’ha de realitzar les obres necessàries per corregir-les.

Un cop acabades les obres s’ha de refer la ITE i tornar a tramitar el Certificat d’Aptitud. En cas de deficiències greus i molt greus, s’ha de prendre mesures cautelars per garantir la seguretat de l’edifici.

 

Tramitació d’ajudes

 

Actualment l’administració pública ofereix programes d’ajuts a la rehabilitació d’edificis amb deficiències greus
Nosaltres ens podem ocupar de la tramitació d’aquests ajuts, i de preparar tota la documentació necessària.

Per poder accedir-hi, cal la realització de la I.T.E.

 

Procediment: 

 

CatalanEnglishSpanish